Сравнителен тест на вода на сонарите Lowrance HDS-8 и Humminbird 947с 3D


Автори: Ю. Орлов, А. Лагутин. Подводни снимки: А.Лагутин