Регистриране на лодка в България

*


1. Задължително се регистрират всички плавателни съдове с двигатели над 20 к.с. (15 kW) независимо от тяхната дължина. Задължително се регистрират и лодки над 4,57 м (15 фута) независимо от мощността на двигателя.

Вижте Наредба № 1 от 10 януари 2003 Г. за вписване в регистъра на корабите

 
2. За регистриране на плавателния съд същия трябва да отговаря ма редица условия и да е оборудван в зависимост от района на плаване. Вижте

разпореждане 68 от 27.06.2011 г.3. Таксите за регистрация, ще откриете в

тарифа 5

на МТИТС – ИАМА

4. Необходими документи за регистрация:
-нотариално заверен договор за покупка с марката модела и номера на лодката

-фактура

-фактура за двигателя


Полезни връзки:
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецИзпълнителна агенция  "Морска администрация"(ИАМА)  


НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2003 Г. ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА КОРАБИТЕ

Naredba 1 10.01.2003_registr_korabi.doc 322.0KB

Разпореждане № 1 от 27.06.2011

Razporegdane_68_27.06.2011.pdf 1.1MB

Tарифа 5 на МТИТС – ИАМА

Tarifa 5_2011.doc 702.0KB


 * Важно! Уважаеми клиенти и приятели, това са законовите разпоредби към 18.01.2012 г. Междувременно може да възникнат изменения в тях и в тази връзка ви препоръчваме да проврявате за актуалноста им и в сайта на Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецИзпълнителна агенция "Морска администрация"

 

Регистриране на лодка в Гърция


Очаквайте скоро!